Πουγκί με στάχυα και λουλούδια

Κωδικός 50121
Διαστάσεις 13 χ20 cm 
Λινό με ανεξίτηλες μεταξωτές κλωστές

Πουγκί με λουλούδια

Κωδικός 50122
Διαστάσεις 13 χ 20 cm
Λινό με ανεξίτηλες μεταξωτές κλωστές

Πουγκί με μονόγραμμα Δ

Κωδικός 50192
Διαστάσεις 13 χ 20 cm
Λινό με ανεξίτηλες μεταξωτές κλωστές

Πουγκί με μονόγραμμα Μ

Κωδικός 50191
Διαστάσεις 13 χ 20 cm
Λινό με ανεξίτηλες μεταξωτές κλωστές

Πουγκί με στάχυα

Κωδικός 50141
Διαστάσεις 13 χ 20 cm
Λινό με ανεξίτηλες μεταξωτές κλωστές

Πουγκί με ελιά

Κωδικός 50111
 Διαστάσεις 12 x 21 cm 

Λινό με ανεξίτηλες μεταξωτές κλωστές

Πουγκί με ελιά

Κωδικός 50112

Διαστάσεις 14 χ 21 cm

Λινό με ανεξίτηλες μεταξωτές κλωστές

Πουγκί με ελιά

Κωδικός 50113
Διαστάσεις 14 χ 21 cm

Λινό με ανεξίτηλες μεταξωτές κλωστές  

Πουγκί με ελιά

Κωδικός 50114
Διαστάσεις 13 χ 20 cm
Λινό με ανεξίτηλες μεταξωτές κλωστές

Πουγκί με ελιά 

Κωδικός 50115
Διαστάσεις 13 χ 20 cm

Λινό με ανεξίτηλες μεταξωτές κλωστές